Aanvullende behandeling vermindert complicatiesHeden wordt een longembolie behandeld met heparine via het infuus. In sommige gevallen wordt actief geprobeerd het stolsel op te lossen door middel van trombolytica. Uit onderzoek blijkt dat de combinatie van heparine (antistolling) en tenecteplase (krachtig trombolytica), de kans op complicaties aanzienlijk verkleint.

Hoewel trombolytica de kans op een hersenbloeding vergroot, is uit onderzoek gebleken dat de mortaliteit (sterfte-aantal) niet aanzienlijk is vergroot en de ontwikkeling van complicaties aanzienlijk wordt verkleind. In patiënten met gematigd risico op longembolie vermindert trombolytische behandeling de incidentie van hemodynamische collaps aanzienlijk. Patiënten jonger dan 75 jaar hadden het meest baat bij tenecteplase-toevoeging, inclusief een tendens naar minder risico op beroerte.


© 2014 Longembolie.info, Alle rechten voorbehouden