Afwijkend ECG longembolieEen afwijkend ECG - elektrocardiogram (hartfilmpje) - kan door verschillende factoren worden veroorzaakt, een longembolie is daar één van. Door een (acute) longembolie ontstaat er vrij plotseling 'pulmonale hypertensie'. Dit wil zeggen dat de druk in het vaatbed van de longen toeneemt, omdat er een stolsel is die de bloeddoorstroom ernstig belemmerd.  Door de pulmonale hypertensie komt er extra druk te liggen bij de rechterventrikel (rechterhartkamer) die uiteindelijk ook door zal worden gegeven aan de rechteratrium (rechterboezem).

Kenmerken op het ECG bij een longembolie
Hieronder staan enkele afwijkingen van een ECG die zouden kunnen wijzen op een longembolie. Let op, een ECG kan dus geen diagnostiek doen, maar kan wel helpen bij het maken van de diagnose in samenspraak met andere onderzoeken.

  • Sinustachycardie
  • Rechterkant van het hart wordt extra belast daardoor;
  •  - Rechterasdraai
  •  - Rechterbundeltakblok
  •  - Rechteratriumdilatatie -> hoge P-top > 2,5mm
Klik hier voor een voorbeeld ECG


© 2014 Longembolie.info, Alle rechten voorbehouden