Astma verhoogt kans op longembolieUit onderzoek is gebleken dat patienten met ernstige astma negen keer zoveel kans op een longembolie. Het vermoeden bestond al langer maar nu is er ook daadwerkelijk onderzoek naar gedaan. De precieze oorzaak van dit vergrote risico is nog niet gevonden. Er wordt vermoed dat chronische ontstekingen in de longen invloed hebben op de stolling in het bloed. Hierdoor ontstaan sneller bloedpropjes in de longen. Tevens wordt astma vaak behandeld met prednisolon (ontstekingsremmer), deze heeft mogelijk ook effect op de bloedstolling. Er wordt nu vervolgonderzoek verricht om te kijken of astmapatienten baat hebben bij antistollingsmedicijnen om een longembolie te voorkomen. Het langdurig innemen van bloedverdunners brengt echter ook risico’s met zich mee.


© 2014 Longembolie.info, Alle rechten voorbehouden