BloedverdunnersBloedverdunners worden ook wel anticoagulantia genoemd en zorgen ervoor dat het bloed in het lichaam minder snel stolt, de officiele naam is dan ook antistolling. Overigens is de in de volksmand vaak gebruikte term 'bloedverdunner' niet volledig correct omdat het bloed qua substantie niet écht dunner wordt.

In het geval van een longembolie wil men voorkomen dat een nieuw longembolie kan ontstaan, vandaar dat door middel van antistollingsmedicatie het natuurlijke stollingsproces van het lichaam wordt geremd (uiteraard niet volledig gestopt). Er zijn twee soorten klassieke antistollingsmedicijnen, te weten; sintrom en marcoumar (stofnamen respectievelijk acenocoumarol en fenprocoumon). Voor de juiste dosering is de trombosedienst opgericht die regelmatig de INR (International Normalized Ratio) van het bloed zal bepalen. Hoe hoger de INR hoe minder snel het bloed stolt (er wordt dan ook wel gesproken van dunner bloed).

Er zijn tegenwoordig ook nieuwe antistollingsmedicijnen, de zogenaamde NOAC's.

Uit recent onderzoek (December 2015, red.) is gebleken dat het combineren van bloedverdunners met de anticonceptiepil geen extra risico met zich meebrengt, in tegenstelling tot het advies van het WHO kan de anticonceptiepil dus gewoon worden doorgebruikt.


© 2014 Longembolie.info, Alle rechten voorbehouden