Complicaties longemboliePijn
In sommige gevallen geeft een longembolie ernstige pijnklachten. Dit komt door prikkeling van de gevoelige pleurabladen (longvliezen). De pijn wordt bestreden met paracetamol in combinatie met codeine en eventueel opiaten mits de klinische toestand van de patient dit toelaat. Opiaten kunnen namelijk een ademdepressie geven, iets wat onwenselijk is indien het zuurstofgehalte mogelijk al verlaagd is bij een longembolie.

Circulatiestilstand / hartstilstand
Een ernstige complicatie van een massale longembolie is de ontwikkeling van een circulatiestilstand. Dit kan bij een massale longembolie worden veroorzaakt door een te groot tekort aan zuurstof. De hartspier zal hierdoor ernstig verzuren en de pompfunctie zal ernstig verstoord raken. Uiteindelijk zal het lichaam het zuurstoftekort niet meer kunnen compenseren en ontstaat er een circulatiestilstand. Het hart is dan gestopt met functioneel rondpompen van het bloed. Basic life support is belangrijk en zal direct moeten worden begonnen door omstanders, desondanks is het van even groot belang dat de patient bloedverdunning krijgt zodat het bloedstolsel in de longen kan worden opgeheven en er weer goede gasuitwisseling kan plaatsvinden. Eventueel kan een ECMO-behandeling de functie van de longen tijdelijk overnemen (www.longembolie.info/Behandeling-longembolie/).

CTEPH - Pulmonale hypertensie
Een zeldzame complicatie van een longembolie is trombo-embolische pulmonale hypertensie (CTEPH). Dit ontstaat als stolsels in het (slag)adersysteem van de longen blijven bestaan. Hierdoor wordt de druk in de longslagader (arteria pulmonalis) verhoogd, pulmonale hypertensie. CTEPH is een progressieve ziekte, kortom de verschijnselen en de ernst nemen naarmate de tijd vordert ook toe. Een operatie geeft in de meeste gevallen soelaas. Tevens zijn er medicijnen op de markt die werken tegen pulmonale hypertensie. Opvallend genoeg is viagra een voorbeeld van zo’n medicijn. Verschijnselen van CTEPH zijn kortademigheid (m.n. bij inspanning), hartkloppingen en vermoeidheid. Lees meer hierover..

Recidiverende longembolie
Een recidiverende longembolie is een met regelmaat nieuwe longembolie doordat er steeds nieuwe stolsels ontstaan in de longslagder(s). De klachten kunnen vergelijkbaar zijn met een acute longembolie zoals langdurige pijn en ernstige kortademigheid/benauwdheid. Lees meer over recidiverende longembolie en mogelijke behandeling.


© 2014 Longembolie.info, Alle rechten voorbehouden