Fysiologische effecten van een longembolieDit zijn de fysiologische effecten van een longembolie op de hemodynamische status en de longfunctie van het menselijk lichaam. Deze informatie is met name bedoeld voor werknemers uit de gezondheidszorg met enige achtergrondkennis van de longfysiologie.

Door een longembolie wordt de circulatie binnen de long (gedeeltelijk) afgesloten. Het gaat hier om de pulmonale circulatie, dit is de circulatie die - na verzadiging van zuurstof binnen de longen - de andere organen van zuurstof zal voorzien. De bronchiale circulatie is de bloedvoorziening van de longen zelf en is hierbij niet direct aangedaan. Bij een afsluiting binnen de pulmonale circulatie ontstaat er een perfusiestoornis binnen de long(en). Op de plek van het stolsel komt er wel lucht in de long (ventilatie) maar er stroomt geen bloed langs (perfusie). Er is dus sprake van een ventilatie-perfusie mismatch, hierbij geldt V/Q > 1. Dit wordt ook wel dode-ruimteventilatie genoemd. Dit heeft als direct gevolg dat er minder zuurstof wordt opgenomen in de longen met dreigende hypoxemie (te lage zuurstofsaturatie) en dreigende hypercapnie (te veel koolzuur in het bloed).

Toename druk in de arteria pulmonalis
Door het stolsel in de pulmonale circulatie zal het bloed gaan stuwen en wordt de druk in de arteria pulmonalis hoger. Deze druk wordt voortgezet tot in de rechterventrikel, een direct gevolg daarvan is vergroting van de rechterventrikel en rechteratrium (rechtsdecompensatie).

Atelectase

Op de plek in de longen waar ten gevolge van het stolsel, geen bloed meer circuleert zal na 24 uur de surfactans afnemen (dit is een soort vloeistof die de oppervlaktespanning verlaagt waardoor de longblaasjes niet vanzelf inklappen). Hierdoor zullen de longblaasjes inklappen en ontstaat er atelectase welke zichtbaar wordt op een x-thorax.

Diagnose
De diagnose longembolie mag niet op basis van een bloedgasanalyse worden gesteld omdat de bloedgaswaardes per longembolie erg kunnen verschillen. Er kan gekozen worden voor een ventilatie-perfusiescan waarbij het verschil tussen luchtinstroom en bloedcirculatie duidelijk wordt. Daarnaast kan een pulmonalisangiogram worden verricht waarmee dankzij contrastmiddel duidelijk wordt of er een stolsel zit in de circulatie.


© 2014 Longembolie.info, Alle rechten voorbehouden