Longembolie feiten en cijfersEen paar opmerkelijke/interessante en statistische cijfers en feitjes omtrent trombose en longembolie staan hieronder geschematiseerd.

  • Momenteel staan 300.000 mensen onder behandeling bij de trombosedienst. Zij werken dagelijks geprikt en geadviseerd over te in te nemen medicijnen.
  • Ongeveer één op de duizend mensen krijgt in zijn leven te maken met een diep-veneuze trombose
  • Onderzoek wijst erop dat mensen die na een orthopedische operatie voor 6 weken als voorzorgsmaatregel antistollingsmiddelen krijgen, vijftig procent minder kans hebben op het ontwikkelen van trombose.
  • Bij circa 2,6 op de 1000 Nederlanders verdenkt een arts een longembolie. Bij verder onderzoek blijkt dat 1 op de 4 van deze mensen ook echt een longembolie heeft.
  • Bij benadering krijgen 10.000-12.500 personen krijgen een longembolie.
  • Het is niet precies bekend hoeveel mensen CTEPH ontwikkelen na een longembolie, maar geschat wordt dat ongeveer 0,5 - 4% van de longembolie patiënten binnen twee jaar CTEPH ontwikkelt.


© 2014 Longembolie.info, Alle rechten voorbehouden