Medicatie longembolieBij de behandeling van een longembolie is tijd de belangrijkste factor. Hoe sneller de behandeling wordt gestart, des te groter de overlevingskans. Allereerst wordt het aanwezige stolsel bewezen door middel van onderzoek, en aangepakt met medicatie. Daarnaast zal een nieuwe longembolie of andere trombusvorming in de toekomst worden voorkomen. Als een niet-fatale longembolie onbehandeld blijft, is er maar liefst 30% kans op de ontwikkeling van een nieuwe longembolie in de toekomst. Het soort behandeling is afhankelijk van de ernst van de longembolie.

Niet-massale longembolie
Orale anticoagulantia werken pas effectief indien er een bepaalde spiegel in het bloed is opgebouwd. Derhalve zal in de acute fase worden begonnen met het actief ontstollen van het bloed door middel van intraveneuze bloedverdunners. Uiteindelijk zal deze therapie worden vervangen door orale anticoagulantia en/of het geven van laag-moleculair gewicht heparine (LMWH), indien de patient goed is ingesteld op deze medicatie. Hiervoor wordt de bloedstolling in het bloed regelmatig gecontroleerd, specifiek wordt gekeken naar protrombinetijd (INR). De INR waarde wordt geaccepteerd tussen 2 en 4.

In Nederland wordt anno 2014 gekozen tussen twee orale anticoagulantia, zogenaamde coumarinederivaten.

Acenocoumarol Sintrom® Halveringstijd circa 11 uur
Fenprocoumon Marcoumar® Halveringstijd circa 40 uur

Indien er te veel antistollingsmedicatie is ingenomen of als de INR waarde te hoog is, kan vitamine K worden overwogen. Het effect van vitamine K begint overigens pas na circa 12 tot 24 uur. In acute situaties dient intraveneus donor Fresh-Frozen Plasma gegeven te worden, dit bevat alle stollingsfactoren.

Massale longembolie
Bij een levensbedreigende massale longembolie, wordt snel handelen verwacht. Door middel van intraveneuze (medicatie via het infuus) toediening van antitrombolytica wordt het stolsel actief opgelost. Zelden wordt gekozen voor een trombectomie omdat de resultaten minder goed zijn dan trombolyse in de acute fase.


© 2014 Longembolie.info, Alle rechten voorbehouden