Nieuwe antistollingsmedicatie (NOAC’s), de voor en nadelenVoor een groep patienten met trombose en longembolie in het verleden, blijken nieuwe antistollingsmedicijnen voordelen te hebben ten op zichte van de klassieke orale antistollingsmedicijnen (VKA’s). Hoewel dit niet geldt voor de mensen die reeds goed zijn ingesteld op en gewend zijn met de klassieke antistollingsmedicijnen (sintrom/marcoumar). Dit omdat de switch naar de nieuwe medicijnen meer risico’s met zich meebrengt dan dat het voordelen heeft. Bovendien komt niet iedere patient in aanmerking voor de nieuwe antistollingsmedicatie, hiervoor is sowieso een artsenverklaring nodig.

De nieuwe antistollingsmedicijnen hebben voordelen voor patiënten en de resultaten van klinische studies naar de veiligheid en de effectiviteit ervan lijken veelbelovend. Maar het is nog de vraag of ze in de praktijk ook meer gezondheidswinst opleveren dan de huidige middelen, tegen aanvaardbare kosten.

Twee onderzoeken bevestigen dat Pradaxa® voordeel biedt bij preventie van longembolie

Nieuwe resultaten uit twee onderzoeken bevestigen dat Pradaxa® voordeel biedt bij preventie van recidiverende diep veneuze trombose en longembolie. Pradaxa® (dabigatran etexilaat) verkleint de kans op een recidief van diep veneuze trombose of longembolie met 92% t.o.v. placebo. Bij met Pradaxa® behandelde patiënten is de kans op klinisch relevante bloedingen (waaronder ernstige bloedingen) bij langdurig preventief gebruik tot maximaal 3 jaar, 46% kleiner dan bij patiënten die warfarine krijgen. Pradaxa® is het enige nieuw oraal anticoagulans waarvan bij klinisch onderzoek is aangetoond dat het bij patiënten met diep veneuze trombose of longembolie resulteert in een kleinere kans op klinisch relevante bloedingen (waaronder ernstige bloedingen) dan warfarine.


© 2014 Longembolie.info, Alle rechten voorbehouden