Shock bij een longembolieWat is een shock?

Bij een acute shock is er (tijdelijk) een verminderde doorbloeding van weefsels en cellen waardoor zuurstoftekort en versterving van deze cellen plaatsvindt. Op basis van een acuut en ernstig verstoorde bloedcirculatie wordt de perfusie en oxygenatie van weefsels ernstig belemmerd. Omdat bij een shocktoestand veel cellen zonder zuurstof komen te zitten, zullen deze overgaan op anaerobe verbranding waarbij als restproduct lactaat wordt gevormd. Hoe groter het lactaatgehalte in het bloed, des te groter is het zuurstof tekort. In de regel geldt; hoe langer de shock voortduurt, des te groter is de kans op Multi-Orgaan Falen (MOF) en des te kleiner is de overlevingskans.

In een shocktoestand reageert het lichaam door de meest vitale organen van zoveel mogelijk zuurstof en bloed te voorzien, hierdoor daalt de doorbloeding en weefselperfusie van de capillaire weefsels en meest buiten gelegen gebieden van het lichaam.

Dit is tevens de reden dat een patient in shock de volgende kenmerken heeft;
 • koude extremiteiten (armen en benen)
 • bleek gelaat
 • bleke en koude huid
 • verslechtering bloedwaardes; o.a. verhoogd lactaatgehalte


Verschillende vormen van shock

Er worden vier vormen van shock onderscheiden:

- Hypovolemische shock
Bij deze vorm van shock is er onvoldoende volume in de bloedbaan door bijvoorbeeld een ernstige bloeding of ernstige brandwonden en daarmee gepaard gaande volumeverlies.

- Cardiogene shock
Dit is een lichamelijke shock op basis van hartfalen welke kan worden veroorzaakt door bijvoorbeeld kleplijden, hartinfarct of hartritmestoornissen.

- Obstructieve shock
Hiervan is sprake als er een (mechanische) obstructie is van de bloedcirculatie. Bij een longembolie is dit het geval door een bloedstolsel in het vaatbed van de longen waardoor de circulatie ernstig wordt verstoord.

- Distributieve shock
Een ernstig verstoorde vaatverwijding op basis van bijvoorbeeld een heftige allergische reactie, sepsis (bloedvergiftiging) of neurologische problemen.

Obstructieve shock bij een longembolie

Als meer dan 60 procent van het longvaatbed wordt afgesloten door een bloedstolsel (embolus) en hiermee de circulatie ernstig wordt belemmerd, is er sprake van een obstructieve shock en ontstaan er symptomen.

Symptomen van een obstructieve shock zijn:

 

 • Ernstig lage bloeddruk – dit ontstaat pas in een later stadium!
 • Verhoogde hartfrequentie
 • Verhoogde ademfrequentie
 • Blauwe lippen en gelaat
 • Bleek en koud gelaat
 • Gestuwde halsvenen
 • ECG veranderingen
 • Koude armen en benen
 • Zwakke polsslag
 • Verminderde of verlengde capillaire refill (> 2 sec)
 • Niet te meten saturatie van het bloed
 • Verhoogd lactaat in het bloed
 • Bewusteloosheid (laat signaal)


© 2014 Longembolie.info, Alle rechten voorbehouden