Symptomen longembolieDoordat de bloedvoorziening richting de longen wordt geblokkeerd door een bloedpropje/embolie, is er minder gasuitwisseling mogelijk tussen het circulerende bloed en ingeademde lucht. Hierdoor daalt de hoeveelheid zuurstof in het bloed en stijgt de hoeveelheid koolzuurgas (Co2). Het ademcentrum in de hersenen zal dit vrij snel signaleren en ervoor zorgen dat de patiënt sneller en dieper gaat inademen. Als er sprake is van een grote longembolie kan pijn ook een symptoom zijn door zuurstoftekort en irritatie van longweefsel, deze pijn is dan gekoppeld aan de ademhaling. De versnelde ademhaling (hyperventilatie) is een compensatiemechanisme van het lichaam om voldoende zuurstof in het bloed te krijgen, uitputting ligt hierbij ernstig op de loer als niet tijdig wordt ingegrepen.


Andere signalen/symptomen van een longembolie


Bij een longembolie zijn niet altijd klachten/symptomen. Soms zijn de klachten vaag aanwezig en draaglijk. Andere veel voorkomende symptomen van een longembolie en/of longinfarct staan hieronder schematisch gerangschikt;


 • Heftige kortademigheid
  De gasuitwisseling is bij een (middelgrote) longembolie ernstig bedreigd. In het bloed komt hierdoor minder zuurstof terecht en stijgt het koolzuurgehalte in het bloed. Dit zal zich uiten in een zeer onrustig adempatroon en een benauwd gevoel. De kortademigheid (ademnood) zorgt tevens voor angst en stress bij de patiënt.
   
 • Versnelde ademhaling (> 20 ademhalingen per minuut)
  Door de verstoorde gasuitwisseling in de longen ontstaat er feitelijk een tekort aan zuurstof in het bloed omdat de vraag naar zuurstof gelijk blijft (en bij stress zelfs toeneemt), terwijl het aanbod van het zuurstof af is genomen. Bovendien zal het koolzuurgehalte in het bloed stijgen omdat dit niet in goede mate kan worden afgegeven aan de buitenlucht. Dit alles wordt bij een longembolie veroorzaakt door het bloedpropje in de longen dat voorkomt dat de hele long gebruikt kan worden voor gasuitwisseling. De hersenen zullen het stijgende koolzuurgehalte en dalende zuurstofgehalte in het bloed signaleren dankzij bepaalde receptoren in het lichaam. Na de signalering zullen de hersenen het adempatroon veranderen en ervoor zorgen dat er vaker geademd zal worden. Deze vorm van hyperventilatie is een compensatiemechanisme om ervoor te zorgen dat de vitale organen toch voldoende zuurstof ontvangen.
   
 • Pijn bij ademhaling en tussen schouderbladen
  Bij een longembolie komt vaak pijn voor, de precieze reden hiervan is niet altijd eenduidig. De pijnklachten lijken erg op de pijnklachten die worden ervaren tijdens een hartinfarct. Vaak wordt er bij patienten eerst gedacht aan een hartinfarct, pas wanneer dit kan worden uitgesloten wordt uitgezocht of er sprake is van een longembolie.
   
 • Cyanose (blauwe lippen/vingers)
  Door het (tijdelijk) gebrek aan zuurstof in het bloed ontstaat er cyanose, dit zijn blauwe slijmvliezen, lippen en vingers. Overigens ontstaat dit pas in een later stadium en is dit een ernstig symptoom.
   
 • Verminderde zuurstofgehalte in het bloed (saturatie < 85%)
 • Benauwdheid
 • Transpireren
 • Misselijk, duizelig gevoel, angst
 • Bleek gelaat
 • Lage of hoge bloeddruk
 • Pijn op de borst (Angina pectoris)
 • Verhoogde centraal veneuze druk (CVD)
 • Hartkloppingen
 • Hoesten
 • Hypercapnie, hypoxemie in bloedgas
 • Op latere termijn; rechtsdecompensatie bij gedilateerde rechterhartkamer
 • ECG veranderingen
 • Bij complicaties van een longembolie kunnen ook andere klachten/symptomen ontstaan. Hierover lees je op de complicaties-pagina.


  © 2014 Longembolie.info, Alle rechten voorbehouden