Wat is een longembolieInhoud


 
Een longembolie is een gevaarlijke en mogelijk levensbedreigende aandoening. Jaarlijks wordt 2 op de 1000 Nederlanders getroffen door een longembolie. Er is bij een longembolie sprake van een afsluiting van een grote slagader richting de longen. Hierdoor is er minder gasuitwisseling mogelijk tussen circulerend bloed en ingeademde lucht. Hierdoor daalt het zuurstofgehalte in het bloed en stijgt de hoeveelheid koolzuurgas en afvalstoffen.

Bij een longembolie is er sprake van een (gedeeltelijke) afsluiting van een longslagader, de arteria pulmonalis. Hierdoor wordt er minder bloed getransporteerd naar de long(en). Op deze manier wordt er veel minder bloed van zuurstof voorzien omdat het de long niet bereikt. Ook de long zelf kan door de afsluiting minder zuurstof krijgen, hoewel de grootste zuurstofvoorziening van de longen loopt via de bronchiale arteriën

Er is bij een longembolie vaak sprake van een afsluiting door een bloedpropje (trombose), in andere gevallen is er sprake van een luchtembolie. Vaak ontstaat het bloedpropje op een andere plek in het lichaam, vaak in het been door bijvoorbeeld passiviteit en weinig beweging. Dit bloedpropje kan de beenslagader blokkeren (er is dan sprake van een diep-veneuze trombose, DVT of ook wel ‘trombosebeen’), maar kan tevens doorschieten naar longslagader. Alhier ontstaan dan een longembolie.

De ruiterlongembolie is veruit het gevaarlijkst omdat bij deze variant een groot stolsel de longslagaders van beide longen blokkeert. Uiteindelijk zal het zuurstofgehalte in het bloed dramatisch verlaagd raken en zal het hart niet meer in staat zijn om te pompen.

Risicofactoren longembolie
Een longembolie komt vaak voor bij mensen met overgewicht en een slechte levensstijl, denk aan veel alcohol, roken en weinig beweging. Daarnaast is een longembolie vaak een complicatie op complexe operaties (bijvoorbeeld thorax of buikchirurgie) waarbij patiënten lange tijd passief blijven. Hier wordt tegenwoordig extra opgelet, door bijvoorbeeld preventief toedienen van bloedverdunnende medicatie. Mensen die veel vlieguren maken of lange tijd moeten zitten voor hun beroep, zijn tevens grote kanshebbers op het ontwikkelen van een longembolie.

Hoe vaak komt longembolie voor?
Exacte cijfers van de incidentie/prevalentie (hoe vaak het voor komt in Nederland) van een longembolie zijn niet bekend. Er wordt geschat dat 10.000 mensen per jaar een longembolie ontwikkelen. Een longembolie is niet zelden dodelijk, toch kan bij tijdige diagnostiek en behandeling de ziekte een halt worden toegeroepen.

 


© 2014 Longembolie.info, Alle rechten voorbehouden